Användarvillkor

Villkor

1. BINDANDE EFFEKT. Detta är ett bindande avtal mellan dig och UTAN-GRANSER (’oss’, ’vi’, ’Företag’). Genom att använda webbplatsen på https://utan-granser.com (’webbplatsen’) godkänner du att följa dessa användarvillkor. Om du någonsin finner dessa användarvillkor oacceptabla måste du omedelbart lämna webbplatsen och sluta använda den.

2. PERSONLIGHETSPOLICY. Vi respekterar din integritet och tillåter dig att kontrollera behandlingen av dina personuppgifter. En fullständig redogörelse för vår nuvarande integritetspolicy hittar du genom att klicka här . Vår integritetspolicy införlivas uttryckligen i detta avtal genom denna referens.

3. GÄLLANDE LAG. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med och regleras av lagarna i Kalifornien och USA, utan hänvisning till regler om lagkonflikter. Denna webbplats är avsedd att användas av personer baserade i USA.

4. MINSTAÅLDER. Du måste vara minst 18 år för att få tillgång till och delta på denna webbplats. Du garanterar och garanterar att du är minst 18 år gammal och kan ingå detta avtal ur ett juridiskt perspektiv.

5. BOKA TECKNINGAR OCH POST. Du har möjlighet, men inte skyldighet, att registrera dig och få en gratis e -bok från oss. Om du gör det samtycker du till att få ytterligare e -postmeddelanden från oss av kommersiell karaktär.

6. E -POSTKOMMUNIKATIONER. När du kontaktar oss samtycker du uttryckligen till och får e -postsvar från oss. Dessa e-postkommunikationer kan vara kommersiella eller icke-kommersiella. Icke-kommersiella e-postmeddelanden kan inkludera, men är inte begränsade till, administrativa frågor och meddelanden om ändringar av dessa villkor, sekretesspolicyn eller annan webbplatsdokumentation.

7. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. Företaget kan göra viss programvara tillgänglig för dig från webbplatsen. Om du laddar ner programvara från webbplatsen anses programvaran, inklusive alla filer och bilder som finns i eller genereras av programvaran, och medföljande data (tillsammans ’programvara’) vara licensierad till dig av företaget, för din personliga, icke -kommersiella, endast för hemmabruk. Företaget överför varken äganderätten eller immateriella rättigheter till programvaran, och företaget behåller hela och fullständiga äganderätten till programvaran samt alla immateriella rättigheter däri. Du får inte sälja, distribuera eller reproducera programvaran, och du får inte heller dekompilera, bakåtkonstruera, demontera eller på annat sätt konvertera programvaran till en människa som kan uppfattas. Alla varumärken och logotyper ägs av företaget eller dess licensgivare och du får inte kopiera eller använda dem på något sätt.

8. ANVÄNDARINNEHÅLL. Genom att lägga upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller annat innehåll (’Användarinnehåll’) till webbplatsen ger du företaget, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter och representanter permanent , icke-exklusiv licens att använda användarinnehåll i samband med driften av företagets internetföretag, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter och representanter, inklusive utan begränsning, rätt att kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, utföra offentligt, reproducera, redigera, översätta och formatera användarinnehåll. Du kommer inte att kompenseras för något användarinnehåll. Du godkänner att företaget kan publicera eller på annat sätt avslöja ditt namn i samband med ditt användarinnehåll. Genom att lägga ut användarinnehåll på webbplatsen garanterar och bekräftar du att du äger rättigheterna till användarinnehållet eller på annat sätt har tillstånd att lägga upp, distribuera, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera användarinnehåll.

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTELLEKTUELLA EGENSKAPER. När du besöker webbplatsen godkänner du att respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen styrs alltid av och omfattas av lagar angående upphovsrättsinnehav och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller innehåll (kollektivt ’innehåll’) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom eller äganderätt. Du samtycker till att följa lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriella rättigheter, och du är ensam ansvarig för eventuella brott mot relevanta lagar och för eventuella intrång i tredje parts rättigheter som orsakas av innehåll som du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller överförs med ditt användar -ID. Bevisbördan för att innehåll inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter ligger enbart på dig. Alla frågor om Digital Millennium Copyright Act behandlas i enlighet med vår DMCA -policy, som du kan komma åt via DMCA -länken längst ner på sidan.

10. OLIKT INNEHÅLL. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera innehåll som (a) är förtalande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, kränkande eller hotfullt; (b) förespråkar eller uppmuntrar till beteende som kan utgöra ett straffbart brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller utländsk lag eller förordning; (c) annonserar eller på annat sätt begär medel eller är en uppmaning till varor eller tjänster; eller (d) tillhandahåller medicinsk rådgivning till andra användare. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta ditt mottagande, överföring eller annan distribution av sådant material som använder webbplatsen och, om tillämpligt, att radera sådant material från dess servrar. Företaget avser att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande tjänstemän eller myndigheter i utredningen av eventuella brott mot dessa villkor eller gällande lagar.

11. ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTELLEKTUELLA EGENSKAPER. När du besöker webbplatsen godkänner du att följa lagen och respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen styrs alltid av och omfattas av lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller innehåll (kollektivt ’innehåll’) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom eller äganderätt. Du samtycker till att följa lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriella rättigheter, och du är ensam ansvarig för eventuella brott mot relevanta lagar och för eventuella intrång i tredje parts rättigheter som orsakas av innehåll som du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller överförs med ditt konto. Bevisbördan för att innehåll inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter ligger enbart på dig.

12. INGA GARANTIER. VI FRÅGA HÄR FRÅN ALLA GARANTIER. VI GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ’SOM DEN ÄR’ UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. DU ANTAR RISKEN FÖR NÅGOT OCH ALLA SKADOR ELLER FÖRSLAG FÖR ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. I HÖGSTA TILLÄMPNING TILL LAGEN FRÅNKOMMER VI UTTRYCKLIGEN ALLA OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA, HÄRIGENOM WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅENDE GARANTIER FÖR SÄLJABILITET, KRAFTFÖRSÄLJNING, KAPITALSKAPITET, KAPITAL. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN MÖTER DINA KRAV ELLER ATT WEBBPLATSENS ANVÄNDNING ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT vara avbruten eller felfri.

13. BEGRÄNSAT ANSVAR. VÅRT ANSVAR FÖR DIG ÄR BEGRÄNSAT. I MAXIMALT OMRÅDE TILLÅTT I LAG, SKA VI INTE HÄNDELSE SKADA FÖR SKADOR AV NÅGON SOM (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SÄRSKILDA, INCIDENTELLA, ELLER FÖLJDSKADOR, TAPNA RESULTAT, ELLER TAPPADE SKADOR ) STÅR UTAN ELLER I ANSLUTNING MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER ANDRA MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLS FÖR DIG. Denna begränsning gäller oavsett om skadeståndet uppstår på grund av avtalsbrott, skadestånd eller någon annan juridisk teori eller form av talan.

14. AFFILIERADE WEBBPLATSER. Vi har ingen kontroll över och inget ansvar för tredje parts webbplatser eller material. Vi samarbetar med ett antal partners vars webbplatser kan länkas till webbplatsen. Eftersom vi inte har kontroll över innehållet och prestandan för dessa partner- och partnerwebbplatser, gör vi inga garantier för riktigheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på informationen från sådana webbplatser, och vi tar inget ansvar för oavsiktliga, stötande, felaktiga , vilseledande eller olagligt innehåll som kan finnas på dessa webbplatser. På samma sätt kan du då och då i samband med din användning av webbplatsen ha tillgång till innehållsobjekt (inklusive, men inte begränsat till, webbplatser) som ägs av tredje part. Du erkänner och godkänner att vi inte ger några garantier om, och tar inget ansvar för, riktigheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på detta tredjepartsinnehåll, och att, om inte annat uttryckligen anges, ska dessa användarvillkor styra din användning av och allt innehåll från tredje part.

15. FÖRBUDT ANVÄNDNING. Vi inför vissa begränsningar för din tillåtna användning av webbplatsen. Det är förbjudet för dig att kränka eller försöka bryta mot säkerhetsfunktioner på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, (a) åtkomst till innehåll eller data som inte är avsedd för dig, eller att logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att komma åt; (b) försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten för webbplatsen, eller något tillhörande system eller nätverk, eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan rätt behörighet; (c) att störa eller försöka störa tjänsten för alla användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka ett virus till webbplatsen, överbelastning, ’översvämning’, ’skräppost’, ” postbombning ” kraschar ’eller initierar en’ DDOS ’-attack på webbplatsen; (d) att använda webbplatsen för att skicka oönskad e-post, inklusive, utan begränsning, kampanjer eller annonser för produkter eller tjänster; (e) förfalska alla TCP/IP-pakethuvuden eller någon del av rubrikinformationen i alla e-postmeddelanden eller i alla inlägg som använder webbplatsen; eller (f) försök att modifiera, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt reducera eller försöka reducera någon av de källkoder som används av oss vid tillhandahållandet av webbplatsen till en människouppfattbar form. Varje kränkning av system- eller nätverkssäkerheten kan leda till civilrättsligt och/eller straffansvar.

16. SKADELÖSNING. Du samtycker till att gottgöra oss för vissa av dina handlingar och brister. Du samtycker till att gottgöra, försvara och inneha ett oskadligt företag, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter och representanter från alla tredje parts anspråk, förluster, ansvar, skador och/eller kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och kostnader) som härrör från din åtkomst till eller användning av webbplatsen, ditt brott mot dessa användarvillkor eller din intrång eller intrång av någon annan användare av ditt konto, av någon immateriell egendom eller annan rättighet för någon person eller enhet. Vi meddelar dig omedelbart om alla sådana krav, förluster, ansvar eller krav, och ger dig rimlig hjälp, på din bekostnad, för att försvara ett sådant krav, förlust, ansvar, skada eller kostnad.

17. upphovsrätt. Allt innehåll på webbplatsen eller tjänsten är: Copyright © 2021 UTAN-GRANSER

18. ALLMÄNHET AVSÄTTNING. Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att ett villkor eller villkor i dessa användarvillkor inte kan verkställas, kommer alla andra villkor att förbli opåverkade och i full kraft. Inget avstående från något brott mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska utgöra ett avstående från tidigare, samtidigt eller efterföljande överträdelse av samma eller andra bestämmelser härom, och inget avstående ska vara effektivt om det inte görs skriftligt och undertecknas av en behörig representant för den avstående parten.

19. INGEN LICENS. Ingenting på webbplatsen bör förstås som att ge dig en licens att använda något av varumärkena, servicemärkena eller logotyperna som ägs av oss eller av någon tredje part.

20. USA ANVÄNDER ENDAST. Webbplatsen kontrolleras och drivs av företaget från sina kontor i delstaten Kalifornien. Webbplatsens domän är registrerad i USA och webbplatsen är värd i USA. Den avsedda publiken för denna webbplats består endast av individer i USA. Företaget intygar inte att något av materialet eller tjänsterna som du har fått åtkomst till är tillgängliga eller lämpliga för användning på andra platser. Din användning av eller åtkomst till webbplatsen ska inte tolkas som att företaget medvetet utnyttjar fördelarna eller förmånen att göra affärer i någon annan stat eller jurisdiktion än Kalifornien och USA.

21. ÄNDRINGAR. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Skulle företaget försöka göra en sådan ändring, som vi bedömer är väsentlig efter eget gottfinnande, ska vi:

(a) Meddela dig via e -post om ändringen 15 dagar innan ändringen träder i kraft, och
(b) Publicera på hemsidan det faktum att en ändring kommer att göras.

Om en behörig domstol bedömer att denna ändringsbestämmelse är ogiltig, ska denna ändringsklausul upphöra som en del av detta avtal. Alla ändringar av villkoren ska vara framåtblickande.